NVM 10.01.006D "7 Provincien" (1665) (II) verbeterd lijnenplan

Artikelnummer: 10.01.006D

Model (schaal 1:87) van deåÊZeven ProvinciÌÇnåÊuit 1665, gemaakt in opdracht van de Bataviawerf door Herbert Tomesen

Het schip begon zijn carri̬re als tijdelijk vlaggenschip van viceadmiraalAert Jansse van Nes, daarna werd het het vlaggenschip van luitenant-admiraalåÊMichiel Adriaenszoon de RuyteråÊ(1666-1674). Het nam deel aan deåÊVierdaagse ZeeslagåÊbij North Foreland (1666), deåÊTweedaagse ZeeslagåÊ(1666), en deåÊTocht naar ChathamåÊ(1667) in deåÊTweede Engelse Oorlog. Verder nam het schip deel aan deåÊSlag bij SolebayåÊ(1672); de dubbele Slag bij Schooneveld (1673) en deåÊSlag bij KijkduinåÊ(1673). In 1674 ging het onder De Ruyter op expeditie naar Martinique. Na de dood van De Ruyter werd het in 1678 het vlaggenschip vanåÊschout-bij-nachtJan van Brakel. In 1691 kreeg schout-bij-nachtåÊJohan SnellenåÊhet commando over het schip, hij overleed datzelfde jaar aan boord. Het schip maakte ook deel uit van een gecombineerde Nederlands-Engelse vloot onder leiding vanåÊEdward RusselåÊin 1692 waar het door de Fransen tijdens deåÊZeeslag bij La HougueåÊlek werd geschoten. De laatste commandant van het schip was kapiteinåÊEvert de Lieffde, wiens logboek uit 1692 bewaard is gebleven. Uiteindelijk werd het in 1694 ter sloop verkocht.

Sinds 1995 wordt op deåÊBataviawerfåÊinåÊLelystadåÊeenåÊreplicaåÊgebouwd van dit schip, dat als een van de beroemdste oorlogsschepen uit de NederlandseåÊGouden EeuwåÊwordt beschouwd. De bouw van deze 'nieuwe'åÊ7 ProvinciÌÇn, zal nog zeker tot 2015 gaan duren. Het doel is om het schip te reconstrueren met gebruikmaking van alle beschikbare bronnen en op zo authentiek mogelijke wijze.

Er zijn verschillende schepen dieåÊDe Zeven ProvinciÌÇnåÊgeheten hebben, waaronder het moderne fregatåÊDe Zeven ProvinciÌÇnåÊuit 2002.

Specificaties :

Tekeningnummer

10.01.006/D

Auteur

C.A. Emke

Omschrijving

"7 Provincien" (1665) (II) verbeterd lijnenplan

Kwaliteit

sp/lijnen

Schaal

1 : 77

Aantal bladen A00

0

Aantal bladen A0

1

Aantal bladen A1

0

Aantal bladen A2

0

Aantal bladen A3

0

Aantal bladen A4

0

Totaal aantal bladen tekening

1

Aantal bladen A4 tekst

0

Gewicht in gram

105

Bijzonderheden

zie 10.01.006

Bij de bouw van het replica op de Bataviawerf te Lelystad bleek dat het bestaande lijnenplan, zoals opgenomen in 10.01.006, te scherp is. Verdere research leverde dit nieuwe lijnenplan op. NB: bij gebruik van deze lijnen zult u de spantvormen etc., zoals gegeven in 10.01.006 zelf moeten aanpassen!

åÊ

DeåÊZeven ProvinciÌÇnåÊwas eenåÊlinieschipåÊvan deåÊAdmiraliteit van de MazeåÊmet 80 stukken geschut, de naam van het schip werd ook geschreven als deåÊ7 ProvinciÌÇn. Het schip had een lengte van 163 voet, een breedte van 43 voet en een holte van 16,5 voet (NB: 1 Amsterdamse voet = 28,3 cm). De waterverplaatsing bedroeg ca. 1600 ton en het schip voerde ruim 2000 må_ zeil. De bemanning telde meer dan 420 koppen. Het schip werd gebouwd van 1664-1665 op de oude admiraliteitswerf aan hetåÊHaringvlietåÊinåÊRotterdam. De bouwmeester wasåÊSalomon Janszn van de Tempel, een telg uit een bekend geslacht van Rotterdamse scheepsbouwers.

Description: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Model_Zeven_Provincien.jpg/260px-Model_Zeven_Provincien.jpg

0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »