NVM 10.01.020 opleidingsvaartuig driemastbark "Horst Wessel" (1936) - Kriegsmarine; na 1946 USCG "Eagle"

Artikelnummer: 10.01.020

Oorspronkelijk gebouwd (1936) dooråÊBlohm und VossåÊalsåÊHorst Wessel, eenåÊGorch FockåÊtype schip, is de totåÊUSCGC EagleåÊherdoopteåÊbarkåÊnu in dienst als opleidingsschip van deåÊkustwachtåÊvan deåÊVS.

Vanaf 1932 gaf deåÊDuitse marineåÊopdracht voor een reeks opleidingsschepen, welke begon met deåÊGorch FockåÊen daarom deåÊGorch FockåÊscheepsklasse wordt genoemd. Het tweede schip uit de reeks, de latere USCGC Eagle, werdåÊHorst WesselåÊgenoemd naar een lid van deNazi partijåÊ(het derde schip werd deåÊAlbert Leo Schlageter; het vierdeMirceaåÊen het nooit voltooide vijfde schipåÊHerbert Norcus).

Deze schepen werden alle gebouwd door deåÊDuitseåÊwerfåÊBlohm & Voss, ook de bouwer van het in 1958 gebouwde vervangende opleidingsschipGorch Fock (II), omdat de oorspronkelijkeåÊGorch FockåÊwas geconfisqueerd door deåÊSovjet-Unie.

De Horst Wessel diende alsåÊvlaggenschipåÊvan deåÊDuitseåÊopleidingsvloot, tot hij in 1939 bij het begin van deåÊTweede WereldoorlogåÊwerd opgelegd. Net als zijnåÊzusterschepenåÊwerd de Horst Wessel na de oorlog in beslag genomen door deåÊgeallieerden, in zijn geval deåÊVerenigde Staten.

Herdoopt als United States Coast Guard Cutter (USCGC) Eagle, werd het schip het zevende kustwachtschip van deåÊAmerikaanse marineåÊmet deze naam. Als opleidingsschip vooråÊcadettenåÊvan KustwachtåÊacademieåÊmaakt de Eagle opleidingscruises met een duur van weken tot maanden.

De Eagle biedt toekomstige officieren de kans hun theoretische kennis betreffendeåÊnavigatieåÊenåÊtechniekåÊdie zij op de academie hebben opgedaan, in de praktijk te brengen. Toekomstige leidinggevende officieren oefenen leidinggevende en dienstverlenende taken die normaal worden uitgevoerd door officieren van een lagere rang, terwijl die de taken van de gewone bemanning uitvoeren.

Specificaties :

Tekeningnummer

10.01.020

Auteur

J.TH.M. Buter

Omschrijving

opleidingsvaartuig driemastbark "Horst Wessel" (1936) - Kriegsmarine; na 1946 USCG "Eagle"

Kwaliteit

spanten; zijaanzich/tuigplan; dekplan; enkele details

Schaal

1 : 500

Aantal bladen A00

0

Aantal bladen A0

0

Aantal bladen A1

0

Aantal bladen A2

0

Aantal bladen A3

0

Aantal bladen A4

1

Totaal aantal bladen tekening

1

Aantal bladen A4 tekst

0

Gewicht in gram

30

Bijzonderheden

l.o.a. 14 cmåÊ

0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »